วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

My Family


สวัสดีชาวโลก

ชื่อ  นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งศรี
ชื่อเล่น  "ลักษณ์"
เรียนอยู่  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช